Jogi tájékoztató

Szeretettel üdvözöljük honlapunkon!


Azzal, hogy honlapunkra látogat, elfogadja a jelen jogi tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek.

A honlap külalakja, tartalma a BPR-Consulting Bt. szellemi alkotása, amely jogi védelem alatt áll. A honlap tartalma a forrás feltüntetése esetén szabadon felhasználható, idézhető és másolható, amennyiben a további felhasználás nem üzleti, kereskedelmi célból történik.

Az itt közölt információk és képek semmilyen esetben sem használhatók fel olyan célra, amely a BPR-Consulting Bt. vagy annak bármely alkalmazottjának, tulajdonosának, üzleti partnerének  érdekét sértené sem közvetlenül, sem pedig közvetve. Ennélfogva többek között tilos az itt közölt anyagot a sajtóban való közlésre felhasználni, amennyiben az sérteni az előzőekben körülhatárolt személyek érdekeit.

A honlapon feltüntetett árak nettó magyar Forintban értendőek, ehhez jön még a mindenkor hatályos ÁFA összege.

Hétvégén bizonyos eszközeinket csak hétvégi csomagban adjuk bérbe. Kérjünk minden esetben hívjon előzetesen telefonon!

A honlapon elhelyezett információk egyszerű tájékoztatási célt szolgálnak. A honlapon elhelyezett egyetlen információ sem minősül kötelező érvényű szerződési ajánlatnak. Igyekszünk a honlapot állandóan aktuális információkkal ellátni, de semmiféle felelősséget nem vállalunk az itt található információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A honlap tartalmát bármikor bármilyen módon megváltoztathatjuk, az itt szereplő információk pusztán tájékoztató jellegűek. Ennélfogva fogyasztóvédelmi vagy kártérítési eljárás alapját nem képezhetik. A pontos információk érdekében minden esetben vegye fel személyesen a kapcsolatot a munkatársainkkal a megadott elérhetőségeken keresztül. 

Fontos tájékoztatás!

Cégünk nem igényelt korábban egyik üzleti partnerétől, illetve egyéb más társaságoktól, magánszemélyektől reklámlevelet, hírlevelet, illetve egyéb email üzenetet, faxot, postai levelet üzleti ajánlatokat stb. (továbbiakban mint kéretlen ajánlat). Az ilyen kéretlen ajánlatok az utóbbi időben rendkívüli módon elszaporodtak, amelyek kezelése megnövekedett problémát okoz és felesleges erőforrásokat köt le. Ezen okok miatt kényszerültünk arra, hogy szabályozzuk az ilyen eseteket.

A jövőben mindenkinek, aki cégünk számára kéretlen ajánlatot küld, automatikusan el kell fogadnia szabályainkat. Amennyiben nem fogadja el, úgy ne küldjön nekünk kéretlen ajánlatot, ha pedig mégis küld, akkor vállalnia kell az ezzel járó kötelezettségeket. Ne feledjék: a döntés minden esetben kizárólag a küldőt illeti meg. 

Tehát amennyiben a jövőben valaki mégis küld nekünk bármilyen kéretlen ajánlatot úgy, hogy erre vonatkozóan előzetesen nem kértük írásban, úgy a kéretlen ajánlat elküldésével (pl. email elküldésével, postázással vagy akár telefonon történő hívás esetében is stb.) automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy kéretlen ajánlatonként (email ismételt elküldése is ilyennek számít) 20000 Ft+Áfa adminisztrációs átalánydíjat fizet cégünknek az okozott többletmunka, tárürítés, emailfiók tárterület igénybevétele, rendszerhasználat és ügyintézés (elolvasási díj) ellentételezéseként, melyet cégünk díjbekérő útján érvényesít. 

A díjbekérőt emailben küldjük meg a küldőnek vagy ha az nem fellelhető, akkor a kéretlen ajánlat érdekeltje részére, mely kézbesítési módot a küldő automatikusan elfogadja, ha kéretlen ajánlatát elküldi cégünk bármely elérhetőségére. 

A küldő az elküldéssel automatikusan elfogadja, hogy ezen összeg behajtásával kapcsolatos valamennyi költséget is megfizeti cégünknek, beleértve a fizetési meghagyás, esetleges bírósági költségek, perviteli költségek, végrehajtó munkadíja stb. költségeit is, valamint a kiegyenlítés idejéig a Ptk.-ban megfogalmazott késedelmi kamatot is.

Szabályaink értelmében amennyiben az első fizetési felszólítást követően 10 napon belül nem történik meg a teljes követelésünk megfizetése, úgy 50000 Ft+Áfa összegű pótdíjat köteles fizetni a küldő.

Küldőnek minősül elsősorban a hirdetésben érdekelt bármelyik rajtunk kívül álló természetes személy / jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkező fél, aki a hivatalos vagy nem hivatalos bármely elérhetőségünkre (beleértve többek között például az email címeinket, telefonszámainkat, levelezési címeinket stb.) kéretlen ajánlatot küld vagy ilyennel kapcsolatban információt/felhívást adatot közöl velünk (továbbiakban küldő).  Küldőnek minősül továbbá az a rajtunk kívül álló természetes személy / jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkező fél is, akinek a termékét/szolgáltatását figyelmünkbe ajánlják, vagy aki a kéretlen ajánlat érdekeltje.

Természetesen az összeg megfizetése után számlát állítunk ki a befizetett összegről. Ezen díjunkat minden esetben behajtjuk. Tehát, amennyiben nem szeretne nekünk kéretlen ajánlatonként 20000 Ft+Áfa összegű adminisztrációs átalánydíjat fizetni, úgy ne küldjön nekünk ilyet, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy ráutaló magatartással ehhez hozzájárul. 

Flag Counter